Concerts

Klavírní trio č. 1

23. 10. 2021
Klatovy, Refektář jezuitské koleje

Ensemble Solaris3 https://www.refektar.eu/