Concerts

Klavírní trio č. 1 (2018)

23. 10. 2021
Klatovy, Refektář jezuitské koleje

Ensemble Solaris3 https://www.refektar.eu/