Concerts

Communicating Vessels

17. 10. 2024
Vodojemy, Brno, CZ

Radim Hanousek, František Chaloupka, Ian Mikyska, Kristýna Švihálková, Michal Wróblewski: 

Communicating Vessels (Spojené nádoby) je kolektivní dílo pětice skladatelů a zároveň interpretů, které vzniklo na objednávku festivalu Expozice nové hudby. Skladba je koncipována pro akusticky i architektonicky jedinečnou lokalitu brněnských Vodojemů. Spojené nádoby tematizují a „oslavují“ uchovávání látek různých fyzikálních skupenství, které se staly samozřejmostí našeho každodenního života až do míry, že je téměř nevnímáme. Sklenice, hrnek na kávu, dóza či kbelík na vodu prochází sice evolucí velmi pomalým tempem, ale tvoří nepostradatelné objekty našeho života. Za nádobu se také označuje člověk vnímající a myslící, jehož mysl může být naplněna různým obsahem. Stejně jako v případě hydrostatického tlaku, ani u člověka nezáleží na množství kapaliny, ale na hloubce “nádoby”…