Guitar Quartet No. 2

for four classical guitars

Kytarový kvartet č. 2

I. Prooemium

II. Dona nobis pacem

III. Ave Maria

IV. Stabat mater

"V roce 2012 jsme s Dunami Ensemble uvedli na festivalu NODO New Opera Days Of Ostrava mou hudební instalaci Eva a Lilith. V roce 2017 jsem pak složil Kytarový kvartet č. 1 „Alef“ (pro německý Aleph gitarrenquartett) a stejný hudební materiál pak upravil do obsazení pro kytaru a soprán ve skladbě Árie Lilith.

V roce 2018 vznikla další samostatná skladba Árie Evy pro soprán a kytaru a o rok později jsem materiál rozpracoval do podoby Kytarového kvartetu č. 2, ke kterému jsem roce 2021 přidal soprán. Vznikla tak skladba s názvem Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“.

Lilith byla, podle starých sumerských a mezopotámských mýtů či mystické kabaly, první ženou Adamovou, ještě před Evou. Nebyla stvořena z mužova žebra, ale ze země, stejně jako Adam. Mýtus vypráví o tvrdohlavé, démonické ženě, která odmítala ležet při souloži pod mužem, protože to považovala za znak nerovnoprávnosti. Sigmund Freud i Carl Gustav Jung přisuzovali archetypu Lilith výraznou úlohu při výkladu snů. Vyskytuje se v démonologii a v astrologii.

Lilith zpívá pouze jedno slovo Alef: Počátek, Stvoření, Adam, První Člověk, Prapůvod. Toto slovo je fragmentarizované, atomizované, jakoby se v celém Kosmu tříštil zpěv Lilith, která byla, podle starých sumerských a mezopotámských mýtů, vyhnána k Rudému moři, aby zde po zbytek života plodila démony namísto dětí.

Eva je tedy jakýsi její kontrastní archetyp. Zpívá texty tradičních liturgických gotických či renesančních forem Dona nobis pacem, Ave Maria a Stabat mater dolorosa. Je naivní a romantická, avšak v čistém významu těchto slov, bez jakýchkoli pejorativních konotací. Modlí se tiše v rohu."

František Chaloupka