Štěstí / Luck

trio for viola, 2 cellos and test of sirens

"Štěstí", trio pro violu, dvě cella a zkoušku sirén

Projekt Hudba k siréně, Orchestr BERG

Premiéra 5. února
Orchestr BERG
Institut plánování a rozvoje Prahy

Rozhovor z pořadu Radioateliér 18. 3. 2020, Český rozhlas Vltava:

Co pro Vás z pohledu skladatele představuje zvuk akustické sirény?

Samotný zvuk sirény i její použití v hudbě je přesně 100 let stará zaležitost, tedy z hlediska zvuku jde pro mě spíše o historizující moment. Na celém projektu mě ale zaujala jeho multimedialita - spojení zkoušky sirén, rozhlasového vysílání a koncertu do jednoho celku. Osobně jsem při vymýšlení konceptu vycházel z představy rozhlasové hry nebo rozhlasové mini-opery. Zároveň jsem ale řešil i podobu koncertu a jak bude celá věc vypadat naživo. Skladba je koncipována pro 3 ženské interpretky,  tedy sirény, které pějí ódu, posílají dále informaci, zvěstují pozitivní evangelium ve své systémové meditaci.     


Jak jste zvuk sirény začleníl do konceptu celé hudební miniatury Štěstí?


Zajímalo mě vytvořit ke zvuku sirény hudební kontext a situaci, která je náladou spíše v protikladu k jejímu signálnímu, výstražnemu zvuku a funkci. Skladba má šest 1-2 minutových částí. Ve 2.-5. části deklamují hráčky jednoduchý text, introdukce a závěr jsou bez deklamace. Protože spuštění sirény může mít až minutovou odchylku, vytvořil jsem schéma skladby, do kterého siréna volně "zapluje" a skladba na ní není tedy vázaná z hlediska formy. Stejně tak jsem neřešil ani ladění sirény a výšku tónu - zajímala mě spíše dramatická situace a vyznění celého konceptu, primárně určeného rozhlasovému posluchači.    

Co je z Vašeho pohledu štěstí?

Štěstí je nepřemýšlet o tom, co je štěstí :)