About

Bio Projects Gallery Fragments

MUSIC

"I cherish the music & arts the most. Because as soon as there is music, there is a celebration".

"One & the foremost non-music thing people are enjoying during the performance is cooperation."

"Making & performing arts develops us in previously unimaginable way." 

"Opera má jednu úžasnou vlastnost - je nadčasová, sama se transformuje a dá se znovu a znovu aktualizovat."

"Každý člověk má smysl pro píseň - a to není málo."

"Všechny písně jsou o paměti: Vzpomínání či rozpomínání si."

"Rock will "gain" what you already have, classical music transforms."

"Harmonií se vše objasní."

"Partitura je výrazem unikátního jevu - přestože to není ono (znějící hudba), je to ono do posledního detailu!"

"Music keeps you awaken."

"All songs are about memory - remembering & recalling.

"The acoustic space and geometry is shaped by our own ideas and consciousness until the music itself collapses into the silence."

"When you listen to the music, its acoustics is created geometrically. Even what you hear are patterns & objects - and only if you´re able to see it, you feel satisfied estethically or existencially. Sacred Geometry."

LIFE & PHILOSOPHY

"Člověk je tím, čím je, když mlčí."

"Osud neexistuje. Ale do jaké míry jsme těmi idioty, kteří dělají stále stejné chyby, toť otázka."

"Láska je fraška, ale život musel začít nějakou komedií."

"Člověk byl obdařen nekonečným množstvím schopností, v jedné však vyniká - ve schopnosti věřit, že není schopen ničeho."

"The universe is infinite, don't look at the outskirt."

"Žijeme jenom jednou, ale věčně."

"Ano, vše krásné již bylo řečeno, ale je třeba říkat to znovu a znovu, aby to nezaniklo."

"Než dopadneš, uvědom si, že padáš. Síla tohoto vědomí tě narovná."

"Don’t analyze the world, make it better."

"Life is perfectly sexy."

"If 1000 sheaps are walking into the Abyss, let them walk into the Abyss."

"Položím vám jednoduchou otázku: Kdybyste si mohli vybrat, vyberete si vůli k moci nebo vůli k ne-moci? (Nietzsche / Schopenhauer)"

"Everything, everything in this vast universe is trying to uplift you - you're the only one who insist on status quo and who is blocking the process."

"Indian mystics can understand each other with smile. Heidegger and Husserl, they were the closest friends, but they couldn't understand each other with million words."

"Lidi nepoznáváme podle jejich práce, ale podle jejich humoru."

"Vše, co známe je příběh a příběh zná nás."

"Concentrate only on the possibility, not on the result."

"Tak, jak se probouzíme a usínáme, tak se i rodíme a umíráme - osvěženi."

"If there are no borders and no difference between external and internal (and how can you say what is what), you cant separate ecology and the mind - the outer from the inner."

"Za lží je vždycky nějaký úmysl, není dobrá ani zlá. Až ten úmysl."

"Genius is always aware of the possibilities, not the limitations."

"Člověk je z hlediska nekonečného vesmíru nicotný, ale dokáže snít až za jeho hranice."

"Pravdu nelze vyslovit, cokoli vyslovíme je jejím opakem. Můžeme tedy vyslovit jen pravý opak Pravdy - naprostou lež - abychom se jí alespoň trochu přiblížili."

"Na komponování mě baví fakt, že myšlenka/vědomí předchází činnosti - provedení, interpretaci nebo snad i samotné kompozici."

"Ne: Co se má stát stane se, ale co se mělo stát, je."

"Good things multiply, bad things delete."

"I was growing up with a certain memory on my earliest childhood, but at the age of 11 to 15 I began to realize it didn´t happen in this recent life. The memory was this: A family meeting in a small jurta, my mother was at the small stage & in the centre, chanting the world Satori. The meaning of that word was always known to me."

"Jesus said: "Hey, let's have a party.", because, what else to do?"

"About the nature of life you can learn only by living."

"Všimněte si, že ve společnosti mají největší ohlas věci, které se opakují. Fráze, které zní nově, ale jenom se opakují, filosofie, které se opakují, myšlenky, které se opakují, symboly, které se opakují, formulace opakující se, byť zní jakkoliv vznešeně a tváří se nově, hudba, která se tváří nově, ale která nezvoní něčím novým, autentickým pro onu dobu. Opakují se převážně věci, které jsou považovány průměrnými duchy za nadprůměrně inteligentní. V opakování samotném je skryta hypnotická síla, jejíž následkem není samozřejmě nic jiného než hypnóza - spánek, klimbání a dřímota. Uspává vždy pravidelný rytmus. Nepravidelný rytmus vyrušuje."

"Neustále si nedostatečně připomínáme, v každé vteřině našeho života, jakým bohatstvím jsme obklopeni - každý atom pracuje pro nás, pokud jsme ochotni si to uvědomit. V každé vteřině toto zapomínáme, je to skryto někde hluboko, pod několika vrstvami nevědění a neuvědomění."

"Představ si génia jako něco nebo někoho neomezeného. Ne ve smyslu sociální důležitosti, ale ve smyslu samotné neomezenosti - je celkem, je souhrnem, je nedělitelností. V jejím jádru je bujaré vyhrknutí smíchu, jako když se vyjeví pointa nějakého dobrého, absurdního vtipu."


"We shouldn't call it artificial intelligence. There is no artificial intelligence - it is only an intelligent bussiness motto to create the sensation and sell you the product. It' s a technology, a tool. Even if  its an algoritm, still it is a tool. It helps us to organize things better. There is an Existence in which everything is intelligent, not artificial. It surpasses your identity & identifications. There is no consciousness behind The Consciousness - there is only one Consciousness - Creation itself."

Media