Rozlučka se svobodou (2022)

opera v rytmu techno-optimismu (flash-mob)

Jet stále vpřed a pokud možno rychleji. Nezastavit se. Pohybovat se, ale nehýbat. Zrozeny během jízdy, od narození přisáty k akumulátoru pohybu. Apoštolky techno-optimismu, kněžky akcelerace. Klaudie s Lízou oslavují svůj život na koloběžkách a šíří neutuchající víru v techno-optimismus. Čas od času ale přijde krize. Jednu z postav začne nahlodávat techno-skepticismus a začne zpomalovat. Intervence do veřejného prostoru, dystopicko-technokratický vibe ze dna propasti civilizačního smutku.

František Chaloupka - Bachelor Party (2022)

opera in the rhythm of techno-optimism (flash-mob)

Keep moving forward and as fast as possible. Don't stop. To move but not to move. Born while driving, from birth attached to the accumulator of movement. Apostles of techno-optimism, priestesses of acceleration. Claudia and Lisa celebrate their life on scooters and spread an undying faith in techno-optimism. But from time to time a crisis comes. One of the characters begins to eat away at techno-skepticism and begins to slow down. An intervention in public space, a dystopian-technocratic vibe from the bottom of the abyss of civilizational sadness.

Sopranos: Jana Vondrů, Aneta Podracká Bendová
Saxophones: Antonín Mühlhansl, Radim Hanousek, Pavel Zlámal, Pavel Šabacký
Music and libretto: František Chaloupka
Concept: František Chaloupka and Tomáš Hlaváček

***

Performed in Brno November 11 2022.

Album released on November 17 2023

K.I. Records - Notový a zvukový archiv Kytarového Institutu.


Composed within the project of Mikroopery

Rozlučka se svobodou (2022)