Noosféra

site-specific for two ice cream cars, dancers & programmed fountain

site-specific pro 2 zmrzlinová autíčka, tanečníky & programovanou fontánu

I. Bod Alfa

II. Sociosféra: Informace & lidské vztahy

III. Holismus a fenomenologie (duet)

IV. Božský kopeček

V. Transhumanismus

VI. Bod Omega

***

"Termín noosféra (z řeč. noos-duše, spheiros-sféra) byl podobně jako geosféra a biosféra ražen ruským geobiochemikem Vladimírem Vernadským. Podle tohoto vědce představuje noosféra další vývojovou fázi, která zahrnuje a přetváří obě předchozí. 

Noosféra se zrodila s narozením prvního myslícího tvora na planetě. Projevuje se formou lidského zásahu, který je reprezentován fyzickým a ekonomickým rozvojem. Jde o vědomou činnost lidstva, která se děje za pomoci rozumové aktivity. Zahrnuje také sociosféru, která představuje informace a lidské vztahy. 

Důležitou roli při proměně biosféry v noosféru sehrávají stroje a technologie. Podle Vernandského označuje noosféra fázi, ve které se člověk již přenesl přes technologický rozvoj a směřuje opět k  duchovní seberealizaci. Závěrečnou fázi této realizace v kosmickém měřítku nazývá francouzský filozof Teilhard de Chardin Bodem Omega - bodem konečného sbíhání vesmírné evoluce. 

Pro ruské kosmisty označoval termín noosféra éru nové kultury proměněné za pomoci umění: „Umění nám vyjevuje kosmos, jenž prošel uvědoměním si živého“ (Vernadskij 2003: 156). Aspektem, který přibližuje ruský kosmismus současnému ekologickému myšlení, je požadavek proměny společnosti - společnosti, která by koexistovala v souladu s přírodou. "

František Chaloupka

dance site-specific for two ice-cream cars & programmed fountaine

//

Festival Divadelní svět Brno

hudba: František Chaloupka 

koncept a dramaturgie:  Barbara Gregorová, Karel Littera, František Chaloupka

různé choreografi pod vedením Markéty Habal Pimkové 

scénografie:  Michaela Savová

light design:  Roman Jajčík