Árie Lilith

for soprano and guitar

"Lilith Aria" for soprano and guitar

Skladby Árie Lilith (2017) a Árie Evy (2018) pro soprán a kytaru jsou samostatné skladby jednoho diptychu. Mohou se provádět odděleně nebo jako dvouvětá kompozice.

Lilith je archetypem ženství, pro které jsou typické atributy jako revolta, osvobození se, smyslnost, vzpurnost, apod. Lilith zpívá pouze jedno slovo Alef: Počátek, Stvoření, Adam, První Člověk, Prapůvod. Toto slovo je fragmentarizované, atomizované, jakoby se v celém Kosmu tříštil zpěv Lilith, která byla vyhnána k Mrtvému moři.

Charakteristickými prvky pro archetyp Evy jsou kontemplace, rozjímání, klid a meditace. Eva je pohroužena do nitra. Zpívá texty tradičních liturgických forem gotických či renesančních. Je naivní a romantická, avšak v čistém významu těchto slov, bez jakýchkoli pejorativních konotací. Modlí se tiše v rohu.

V roce 2012 jsem se svým souborem Dunami Ensemble provedl opera-instalaci Eva & Lilith. Formát opery měl mimo jiné akcentovat objevení se archetypu dvou ženských elementů ve své blízkosti (kotrapozici, působení), který se v naší kultuře vyskytuje spíše vzácně. V případě skkadeb Árie Lilith a Árie Evy jde však o zcela nový hudební materiál, nové skladby.

Jako v mnoha dalších skladbách i zde využívám formu a princip párovosti, dualitu a symboliku čísla 2. Skladba vznikla, stejně jako Árie Lilith, pro dvě ženské interpretky Dua Nana.