Guitar Quartet No. 2 “Eve Aria”

for soprano & guitar quartet

for soprano & guitar quartet

I. Prooemium

II. Dona nobis pacem

III. Ave Maria

IV. Stabat mater

Kytarový kvartet č. 2 “Árie Evy”

"V roce 2012 jsme s Dunami Ensemble uvedli na festivalu NODO New Opera Days Of Ostrava mou hudební instalaci Eva a Lilith. V roce 2017 jsem pak složil Kytarový kvartet č. 1 „Alef“ (pro německý Aleph gitarrenquartett) a stejný hudební materiál pak upravil do obsazení pro kytaru a soprán ve skladbě Árie Lilith.

V roce 2018 vznikla další samostatná skladba Árie Evy pro soprán a kytaru a o rok později jsem materiál rozpracoval do podoby Kytarového kvartetu č. 2, ke kterému jsem roce 2021 přidal soprán. Vznikla tak skladba s názvem Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“.

Lilith byla, podle starých sumerských a mezopotámských mýtů či mystické kabaly, první ženou Adamovou, ještě před Evou. Nebyla stvořena z mužova žebra, ale ze země, stejně jako Adam. Mýtus vypráví o tvrdohlavé, démonické ženě, která odmítala ležet při souloži pod mužem, protože to považovala za znak nerovnoprávnosti. Sigmund Freud i Carl Gustav Jung přisuzovali archetypu Lilith výraznou úlohu při výkladu snů. Vyskytuje se v démonologii a v astrologii.

Lilith zpívá pouze jedno slovo Alef: Počátek, Stvoření, Adam, První Člověk, Prapůvod. Toto slovo je fragmentarizované, atomizované, jakoby se v celém kosmu tříštil zpěv Lilith, která byla, podle starých sumerských a mezopotámských mýtů, vyhnána k Rudému moři, aby zde po zbytek života plodila démony namísto dětí.

Eva je její kontrastní archetyp. Zpívá texty tradičních liturgických gotických či renesančních forem Dona nobis pacem, Ave Maria a Stabat mater dolorosa. Je naivní a romantická, avšak v čistém významu těchto slov, bez jakýchkoli pejorativních konotací. Modlí se tiše v rohu."

František Chaloupka